Geld beschikbaar voor ‘Aanvalsplan Grutto’ – AgriHolland


Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in totaal 5 miljoen gereserveerd voor het ‘Aanvalsplan Grutto’. Het gaat om 2 miljoen in 2021 en 3 miljoen in 2022. De provincies hebben toegezegd eenzelfde bedrag beschikbaar te stellen. Dat meldt de minister aan de Tweede Kamer.


Aanvalsplan Grutto


Het ‘Aanvalsplan Grutto’ werd op initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM), It Fryske Gea, de Friese Milieu, Federatie en Vogelbescherming Nederland opgesteld . Het plan is met inbreng van zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers opgesteld. Met het Aanvalsplan willen de initiatiefnemers de neerwaartse trend van de grutto en andere weidevogels keren Het plan benoemt vier speerpunten: kerngebieden met voldoende omvang en openheid, hoog waterpeil, aangepast agrarisch beheer en actief predatiebeheer.


Gemeenschappelijk Lanbouwbeleid


Voor de Nationaal Strategisch Plan voor de periode 2023-2027 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft minister Schouten samen met de provincies overlegd om voor de uitvoering van het Aanvalsplan Grutto in totaal 69,5 miljoen beschikbaar te stellen. Hiervoor voegt Schouten 52,5 miljoen euro uit de overhevelingsmiddelen toe aan het budget voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.


Het bericht Geld beschikbaar voor ‘Aanvalsplan Grutto’ – AgriHolland verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 09-07-2021

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.