WBE Zenderen

Welkom op de site van de Wildbeheereenheid Zenderen

Op deze site kunt u uitleg vinden over Wildbeheereenheden in het algemeen, en over "WBE Zenderen” in het bijzonder. Deze website heeft ten doel alle belanghebbenden in het werkgebied van Wildbeheereenheid Zenderen te informeren over de activiteiten van de WBE.

Ook allen die geïnteresseerd zijn in het lokale wild- en faunabeheer kunnen hier hun informatie opdoen. De leden van de WBE-Zenderen zijn goed opgeleide en weidelijke faunabeheerders met specialistische veldkennis.

Het beheer van de jachtvelden wordt grotendeels planmatig uitgevoerd en is in overeenstemming met de instructies en voorwaarden van het door de provincie goedgekeurde Faunabeheerplan.

Planmatig, betekent dat er minimaal twee maal per jaar (voorjaarstelling en zomertelling) een wildtelling wordt georganiseerd door de WBE. Met behulp van deze tellingen is een zodanig beheer mogelijk dat de gunstige instandhouding van de soorten gewaarborgd zijn.

Wat is een wildbeheereenheid?

Een wildbeheereenheid (WBE) is een samenwerkingsverband tussen verschillende jagers en jachtopzieners in een bepaald gebied. Zij bundelen hun kennis en gegevens en de verzamelde informatie wordt gebruikt voor het opstellen van een faunabeheerplan. Het faunabeheerplan wordt door de provincie opgesteld: https://overijssel.faunabeheereenheid.com/

Wat doet een wildbeheereenheid?

De taken van een WBE liggen op het gebied van instandhouding, bescherming en verzorging van fauna en verantwoord jagen. Een WBE werkt op lokaal niveau zodat een directe relatie is gewaarborgd met de omgeving waarin de dieren leven. Een greep uit deze taken:

  • Volgens het zogenaamde ‘wise use principe’ bejagen van de vijf bejaagbare soorten
  • Voorkomen en bestrijden van wildschade in samenwerking met grondgebruikers en eigenaren
  • Houden van faunatellingen en inventarisaties
  • Opstellen, uitvoeren en evalueren van faunabeheerplannen
  • Aanleg en instandhouding van wildakkers en rust(ige) gebieden
  • Houden van toezicht op illegale vuilstort en stroperij
  • Geven van voorlichting over flora en fauna en het uitgeven van Nieuwsbrieven

Natuurbeheer is samenwerking.

Hoewel men soms anders zou denken, jagers en natuurbeschermers streven hetzelfde doel na: het behoud en bescherming van natuur. Op veel fronten werken ze dan ook al samen, zoals in de faunabeheereenheden. Verder is er regelmatig overleg de betrokken Jagersverenigingen, het terugdringen van invasieve exoten en het voorkomen van schade aan gewassen en faunasoorten. En natuurlijk is er het contact met de (lokale) overheden over het beheren van het wild in de natuur. 

WBE Zenderen is opgericht in 1992 en telt momenteel meer dan 90 leden.(met dank aan https://wbesusterengraetheide.nl/ voor de inspirerende tekst)De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.